top of page
Sunset

Μαρία Ηλέκτρα Αδραχτά Κλινική Ψυχολόγος

ΒΙΟΘΥΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΩΣΗ

Τι είναι η Βιοθυμική ψυχοθεραπεία.

Η Βιοθυμική ψυχοθεραπεία είναι μία βραχεία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται άμεσα σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών, των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. 
Όλα τα υποβόσκοντα συναισθήματα έχουν τις ρίζες τους στο πρόλεκτικο (μη-λεκτικό) στάδιο ανάπτυξης. Καθώς στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου σχηματίζεται πρώτα η αμυγδαλή και μετέπειτα ο ιππόκαμπος, αυτό σημαίνει πως το άτομο πρώτα αναπτύσσει συναισθηματική προσωπικότητα και μετέπειτα αποκτά την ικανότητα της γνωστικής ανάλυσης (σκέψης).

Σε πρόλεκτικο επίπεδο οι στρεσσογόνοι  παράγοντες είναι ανοιχτοί σε μια πληθώρα παρερμηνεύσεων. Στρεσσογόνα 
γεγονότα που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε με την σκέψη μας αποτελούν τραυματικές εμπειρίες.
Γίνονται δηλαδή κτήμα μας πριν μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε λογικά και να τα εκφράσουμε. 
Εφόσον δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ή να αντιληφθούμε με την λογική, έχουμε ήδη καθιερώσει μέσα μας την συναισθηματική μας προσωπικότητα που στην παρούσα καθημερινότητα δημιουργεί την δυσλειτουργία μας. 
Ο τρόπος που έχουν αποτυπωθεί τα συναισθήματα αυτά μέσα μας, επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή μας. Όλη αυτή η δραστηριότητα είναι ασυνείδητη δεν μπορεί να περιγραφεί ή ερμηνευθεί.  

Barefeet on Sand

Σε τί διαφέρει η Βιοθυμική ψυχοθεραπεία από τις άλλες θεραπείες;

Είναι ΑΜΕΣΗ. 
Εργάζεται άμεσα με προλεκτικές μαθημένες συγκινησιακές αντιδράσεις οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου και δεν έχουν επεξεργαστεί γνωσιακά. 
Η επεξεργασία αυτών των κωδικοποιήσεων γίνεται ΜΟΝΟ στο μη λεκτικό συγκινησιακό επίπεδο του νου. Επομένως με μια καθοδήγηση ο νους έχει την δυνατότητα να επανεπεξεργάζεται τις αρχικές αυτές κωδικοποιήσεις που δημιουργούν πρόβλημα στο παρόν. 

Σκοπός της βιοθυμικής είναι να προσφέρει οδηγούς αλλαγής στο υποσυνείδητο επίπεδο. 
Αυτό επιτυγχάνεται  μέσω της διαδικασίας της κλινικής ύπνωσης. 
Τα περισσότερα άτομα έχουν μια συγκεκριμένη θεώρηση για την ύπνωση που συχνά είναι διαστρεβλωτική έως εντελώς λανθασμένη.  Οφείλουμε εξ’ αρχής  να ξεκαθαρίσουμε πως η ύπνωση ΔΕΝ  είναι ύπνος και λέγεται κλινική γιατί δουλεύει μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Είναι μέρος της ιατρικής. 

Σύμφωνα με την Βιοθυμική οι περίπλοκες και συχνά εσκεμμένα εντυπωσιακές μέθοδοι της παραδοσιακής υπνοθεραπείας είναι ξεπερασμένες και απαρχαιωμένες. 
Η Βιοθυμική θεραπεία στηρίζεται σε πάνω από 30 χρόνια κλινικής έρευνας. Χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο την κλινική ύπνωση και την διασυναρτησιακή αναζήτηση, δηλαδή τον ελεύθερο συνειρμό. Οι θεραπευτές της Βιοθυμικής επικοινωνούν με το υποσυνείδητο του θεραπευόμενου χωρίς την χρήση των παραδοσιακών μεθόδων της κλινικής ύπνωσης δηλαδή κανόνες, επιταγές , υποβολές ή καθοδηγούμενο διαλογισμό κ.α. 
Οι θεραπευτές της Βιοθυμικής αγνοούν την παρουσία υπνωτικών φαινομένων.  Σέβονται την φυσική τους δυναμική, θεωρούν πως αυτά τα φαινόμενα πραγματοποιούνται από μόνα τους όταν επικοινωνούμε με τον θεραπευόμενο μας με συγκεκριμένο τρόπο. 
Δε χρειάζεται επομένως ο θεραπευόμενος να βρίσκεται σε μία ειδική κατάσταση ή έκσταση. 
Ο θεραπευόμενος βρίσκεται σε πλήρη συνειδητότητα και έχει τη δυνατότητα να δέχεται επικοινωνία η οποία γίνεται σε ΟΛΑ τα επίπεδα του νου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εσωτερικής εστίασης από τη στιγμή που τα μάτια κλείνουν, η αντίληψη αλλάζει. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, επιβεβαιώνουμε ότι το μήνυμα έχει περάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί τέλειο νόημα για όλα τα επίπεδα του νου. 

H κλινική ύπνωση ως διαδικασία έχει σαν στόχο μία «μετατόπιση της αντίληψης μέσα στον εαυτό», κάτι που ο καθένας μπορεί να κάνει. Προφανώς, σαν ένα συν στην αποτελεσματικότητα της Βιοθυμικής, είναι η καλή προετοιμασία που έχει ως στόχο να απομακρύνει οποιονδήποτε φόβο ή υποψία που πολλοί άνθρωποι έχουν για την ύπνωση.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την ικανότητα που διαθέτει ο υποσυνείδητος νους να εντοπίζει, να απελευθερώνει και να αναπλαισιώνει κωδικοποιημένα συναισθηματικά βιώματα χωρίς τη συμμετοχή του συνειδητού.  
Η θεραπεία αυτή γίνεται αποκλειστικά σε ασυνείδητο επίπεδο και συντελεί στην απόκτηση βαθιών και μόνιμων αποτελεσμάτων εφόσον τηρούνται σωστά ορισμένοι κανόνες και αρχές του υποσυνειδήτου. 
Αναπλαισιώνοντας την αρχική συναισθηματική εμπειρία, τα κωδικοποιημένα συναισθήματα που προκαλούν διαπροσωπικά προβλήματα, σωματικά ενοχλήματα και διαταραχές, στο παρόν επεξεργάζονται απελευθερώνονται και αποκτούν ένα λειτουργικό ρόλο πλέον στην ζωή του θεραπευόμενου. 

Η Βιοθυμική Κλινική Ύπνωση αποτελεί την αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας παγκοσμίως με 95% επιτυχία.

Προγραμματίστε εύκολα και γρήγορα την συνεδρία σας μαζί μου, στο κέντρο Psychology Care ή online μέσω διαδικτύου

210 7234 697 - 694 767 8362

bottom of page